Expertise Centrum Hoogbegaafdheid voor volwassenen (18-118 jaar)

ATRIUM for the gifted richt zich op hoogbegaafde volwassenen die op het gebied van werk en/of zorg begeleiding zoeken.

Hoogbegaafden vinden soms moeilijker aansluiting doordat ze de wereld veelzijdiger waarnemen en genuanceerder ervaren. Hun denkwereld is complexer en ze hebben regelmatig interesses die niet door anderen worden gedeeld. De gedrevenheid, intensiteit en overgevoeligheid van hoogbegaafden wordt vaak niet, of verkeerd begrepen. Hierdoor kunnen hoogbegaafden zich in zowel cognitief, sociaal als emotioneel opzicht eenzaam voelen of zelfs psychische klachten ontwikkelen.

Mensen ontwikkelen zich optimaal wanneer ze zich kunnen spiegelen aan true peers, personen met een vergelijkbare complexiteit en niveau. True peers voor hoogbegaafden zijn schaars: hoogbegaafdheid komt in slechts 2% van de bevolking voor. Voor veel hoogbegaafden is het daarom lastig hun potentie te verwezenlijken. Dat is niet alleen jammer voor hen, maar ook voor de wereld die deze oorspronkelijke, slimme en creatieve denkers hard nodig heeft.

ATRIUM for the gifted wil hoogbegaafden ruimte bieden om stil te staan bij hun eigen vraag: Hoe wil ik mijzelf nu ontwikkelen? Via de exclusieve, individuele en tailor made begeleiding door true peers wordt een plek gecreëerd waar je ontspannen kunt onderzoeken wat bij jou past, waar je rustig naar jezelf en je omgeving kunt kijken, en waar plek genoeg is om de ruimte in te nemen die je nodig hebt om weer tot bloei te komen. Voor hoogbegaafden is ATRIUM for the gifted daarmee the place To Be.


WHY, ATRIUM for the gifted wil:

Kennis delen. Hoogbegaafdheid komt in slechts 2% van de bevolking voor. Omdat hoogbegaafdheid zeldzaam is en er veel vooroordelen over bestaan, is het extra belangrijk om hoogbegaafde volwassenen goed te informeren over hun mogelijkheden. Aangezien hoogbegaafden daarnaast vaak weinig ontwikkelingsgelijken in hun omgeving kennen, kunnen zij de neiging hebben hun vragen voor zichzelf te houden of het wiel zelf opnieuw proberen uit te vinden.

ATRIUM for the gifted wil kennis over hoogbegaafdheid bij volwassenen graag delen zodat deze volwassenen zichzelf en anderen beter leren begrijpen, bijvoorbeeld waar het gaat om gewenste aanpassingen in opleiding, werk of gezin, inzicht in de eigen behoeftes en grenzen, en inzicht in het spanningsveld tussen aanpassing en bewust kiezen voor de eigen ontwikkeling.

Ervaringen delen. Voor ieder mens is contact met true peers essentieel voor een gezonde ontwikkeling. Wanneer je op basis van je hoogbegaafdheid noodgedwongen vist in een vijver met slechts 2% kans op de vangst van een ontwikkelingsgelijke, wordt het vinden van een true peer die matcht op intelligentie, karakter en interesse een ware uitdaging.

ATRIUM for the gifted wil de veerkracht, flexibiliteit en groei van hoogbegaafde volwassenen stimuleren door true peers die gespecialiseerd zijn in onderzoek, coaching en training in te zetten bij deze specifieke doelgroep.

Groeien & Bloeien. Veel hoogbegaafde volwassenen hebben een belangrijk deel van hun leven besteed aan vruchteloze pogingen zich aan te passen aan wat kennelijk ‘normaal’ is om erbij te horen of mee te mogen doen. Het heeft echter weinig zin om jezelf te dwingen ‘niet zo moeilijk’ te doen wanneer je complexe gedachten of intens diepe gevoelens hebt. Evenzo is het weinig zinvol om te proberen je ‘gewoon’ op te stellen wanneer je creativiteit juist buiten het gebaande pad wordt geprikkeld.

ATRIUM for the gifted wil de talenten van hoogbegaafde volwassenen niet beknotten in een krampachtige aanpassing aan de norm, maar deze talenten in hun uitzonderlijkheid stimuleren en in een gezonde taak en omgeving tot bloei brengen voor de hoogbegaafde èn zijn omgeving.

Tailor made. De ene mens is de andere niet, en voor hoogbegaafden geldt dit nog sterker. Ondanks een in essentie vergelijkbaar hoog niveau van algeheel intellectueel functioneren wijken hoogbegaafde volwassen in hun diverse talenten en geneigdheden vermoedelijk nog sterker van elkaar af dan de gemiddelde persoon. Dit betekent dat ‘het’ begeleidings- of behandelingsrecept voor ‘de’ hoogbegaafde niet bestaat.

ATRIUM for the gifted wil samen met hoogbegaafden zoeken naar wat in hun individuele geval de beste, tailor made oplossing is voor de problemen die zij ervaren. De ATRIUM-experts vragen hun hoogbegaafde cliënten expliciet zich niet aan hen te proberen aan te passen, want aanpassen moeten hoogbegaafden in hun dagelijks leven al genoeg.

Jouw plek. ATRIUM for the gifted biedt hoogbegaafden een plek met kennis en begrip op basis van gedeelde ervaringen met true peers. Een plek waar hoogbegaafden ruimte krijgen om te ontspannen, even op adem kunnen komen, in een veilige omgeving licht kunnen laten schijnen op hun eigen wereld en die van anderen, en met aandacht voor hun unieke, individuele proces kunnen uitgroeien in al hun veelvormigheid en complexiteit.


WHAT, ATRIUM for the gifted biedt:

Onderzoek, Coaching en Training bij elkaar op de gehele lijn van zorg naar werk, of andersom.

Onderzoek. ATRIUM for the gifted biedt assessments en IQ-test inclusief rapportage en uitleg door specialist in hoogbegaafdheid, en onderzoek aan de hand van de MBTI.

Coaching. ATRIUM for the gifted biedt de unieke Bèta-coaching (speciaal voor Bèta-professionals), life- en business coaching (ondersteuning bij het oprichten van je eigen bedrijf), coaching verdieping (over de essentiële vragen van het leven) en counseling.

Training. ATRIUM for the gifted biedt het bedrijfsleven of individuele werknemers trainingen op het gebied van effectief communiceren, leiderschap en nieuwe vormen van democratische besluitvorming. De trainingen Wijsheid van de Minderheid en Gezond TegenGeluid werden speciaal in het kader van hoogbegaafdheid op de werkvloer ontwikkeld.


HOW, ATRIUM for the gifted ondersteunt jou om…

– je plek te vinden

– te begrijpen wat hoogbegaafdheid is

– te onderzoeken wat de impact van hoogbegaafdheid is op je leven/werk

– te sparren met mensen die een stukje van puzzel al gelegd hebben

– te onderzoeken of je echt hoogbegaafd bent (diagnostiek)

– je ervaringen te delen over het samenspel tussen maatschappij (onderwijs/werk) en hoogbegaafdheid (snelle beelddenkers)

 

FILOSOFIE: DE PLEK

ONDERZOEK

COACHING

TRAINING

SPREEKUUR

CONTACT