Ruimte voor de wijsheid van de minderheid.

Training ATRIUM De Nieuwe Democratie. Wat moet je doen als je binnen een democratisch besluitvormingsproces een minderheidsstandpunt aanhangt? Soms lijken er maar 2 opties: je aanpassen aan de groep en je standpunt opgeven, of vasthouden aan je idee en het contact met de groep verliezen. Van beide mogelijkheden word je niet blij.

Waar de meeste stemmen gelden bestaat niet altijd ruimte voor innovatieve ideeën; die worden meestal weggestemd. Voor hoogbegaafden, die een talent hebben voor onconventionele oplossingen, is dat teleurstellend of frustrerend.

De training De Nieuwe Democratie biedt zowel groepen en individuen een oplossing door, onder andere via inzicht in groepsdynamieken) op zoek te gaan naar de wijsheid van de minderheid.

Werkwijze. Deze training kan deel uitmaken van een individueel of een groepstraject.
De training bestaat uit 2 dagdelen (theorie en praktijk). Daarbij wordt veel aandacht besteed aan de individuele situatie, inbreng eigen cases en zelf oefenen.
Een coachtraject bestaat uit 3 sessies van 2 uur (zowel theorie als praktijk, en zelf oefenen. Daarnaast is er ruimte om te kijken naar groepsdynamieken en je eigen voorkeurshouding daarbinnen.