ATRIUM Bèta-coaching, begeleiding van Bèta-professionals. Als maatschappij hebben we alle briljante technici nodig, ook degene voor wie communicatie, carrièreplanning en leiderschap niet altijd vanzelfsprekend is. ATRIUM for the gifted wil hun kans op succesvol vergroten.

  • Bèta-coaching
  • Bèta Talent & zingeving (demotivatie/onderpresteren)
  • Bèta Leiderschapsontwikkeling
  • Bèta Communicatie in de Politieke Arena (PPLE)

Bèta-professionals zijn o.a. technici, data scientists, IT’ers, medisch specialisten, wiskundigen, actuarissen, natuurkundigen, econometristen, chemici, werktuigbouwkundigen, TBK’ers, High Tech Engineers.

Bèta-professionals, hoogbegaafde engineers, artsen of IT’ers denken wegens hun ‘superbedrading’ sneller en anders. Bovenal zijn ze opvallend goed in verbanden leggen. Slim communiceren of je slimheid omzetten in leiderschapsstijlen is minder vanzelfsprekend voor Bèta-professionals. ATRIUM for the gifted een methode ontwikkeld voor deze unieke Bèta’s om hun ’the most resourceful self’ te ontsluiten.

Bèta-coaching zorgt ervoor dat de Bèta-professional zijn/haar cognitieve kennis veel doeltreffender kan inzetten, dat hij/zij effectiever communiceert, weer energie uitstraalt en de continue stroom van vernieuwing weet te combineren met het tempo en het ritme van de groep. Met de rust en ruimte die hierdoor onstaat, kan de Bèta-professional niet alleen het bedrijf maar ook zichzelf dienen (in de vorm van verdere professionele ontwikkeling of leiderschap); winst voor iedereen.

Werkwijze. Een coachtraject bestaat uit een intake (individueel of met leidinggevende), 5 coachsessies van 2 uur, evaluatie in de vorm van een 3-gesprek en een nazorgsessie na 4-8 weken na de evaluatie. In de coachsessies ga je aan de slag met interne processen. Met behulp van praktische tools ga je aan het werk met eigen casussen en situaties uit eigen werk- en leefomgeving. Tussen de coachsessies is er ondersteuning in de vorm van e-coaching. Tussen de coachsessies in ga je ondervinden wat voor jou gaat werken door te experimenteren en uitproberen met de mogelijkheid tot feedback (terugkoppeling, luisterend oor, ondersteuning) binnen 24/48 uur. De coach wordt afgesloten met een Eindevaluatie (3-gesprek). In 3-gesprek met leidinggevende, cliënt en Bèta-coach, de zichtbare resultaten bespreken/evalueren. Eén coachsessie van 2 uur (nazorg), om het geleerde te bestendigen en ondersteuning te bieden over een iets langere periode.