Intelligentieonderzoek is de enige manier om hoogbegaafdheid op wetenschappelijk verantwoorde wijze vast te stellen. Het niveau van intellectueel functioneren is voor het begrijpen van iemands gedrag op school, werk of in relaties bij buitengewoon lage òf hoge scores vaak net zo essentieel als kennis van het karakter van de persoon.

Voor scholing of werk kan een officiële IQ-meting van belang zijn om een aanvraag voor aangepast onderwijs of werk te onderbouwen.

Een IQ-test kan tevens richting geven aan school- of carrièrekeuze en inzicht geven in de ontwikkeling of status van diverse intellectuele capaciteiten (bijvoorbeeld abstractievermogen, aandacht en concentratie) alsmede probleemoplossend vermogen.

Bij psychische problemen is het voor begrip van de problematiek en behandeling van groot belang om uit te sluiten of de persoon hoogbegaafd is, aangezien hoogbegaafdheid zijn eigen problemen met zich meebrengt die om een specifieke aanpak vragen.

Voor personen die vermoeden hoogbegaafd te zijn, maar die een lagere opleiding hebben genoten kan de testbatterij in veel gevallen worden aangepast.

Voor personen die niet in Nederland geboren zijn, maar die wel Nederlands spreken kan de testbatterij in veel gevallen ook worden aangepast.

Voor personen die lijden aan faalangst, ADHD, visusproblemen, problemen als gevolg van medicijngebruik, of andere klachten die een standaardafname kunnen bemoeilijken kan in veel gevallen het protocol worden aangepast; informeer in de intake naar de mogelijkheden.

Werkwijze

  • intake van 30 minuten per telefoon of Skype (kosteloos). Je kunt binnen 3 weken terecht voor een eerste afspraak;
  • 2 wekelijkse, individuele sessies van 3 uur met afname van een officiële, deugdelijk genormeerde IQ-test;
  • persoonlijke terugkoppeling van de resultaten;
  • individuele, uitgebreide schriftelijke rapportage over en uitleg van de resultaten.

Ter introductie WHITEBOARD SESSIE nu voor 150,-