ATRIUM Intelligentieonderzoek is de enige manier om hoogbegaafdheid op wetenschappelijk verantwoorde wijze vast te stellen. Het niveau van intellectueel functioneren is voor het begrijpen van iemands gedrag op het werk of in relaties bij buitengewoon lage òf hoge scores vaak net zo essentieel als kennis van het karakter van de persoon.

Een IQ-test kan tevens richting geven aan carrièrekeuze en inzicht geven in de ontwikkeling of status van diverse intellectuele capaciteiten (bijvoorbeeld abstractievermogen, aandacht en concentratie) alsmede probleemoplossend vermogen.

Werkwijze

  • intake van 30 minuten per telefoon of Skype (kosteloos).
  • genormeerde IQ-test
  • persoonlijke terugkoppeling van de resultaten
  • rapportage en uitleg