Persoonlijkheidsonderzoek in het kader van Hoogbegaafdheid. Personen die pas in de volwassenheid ontdekken dat zij hoogbegaafd zijn hebben niet altijd een eenvoudig leven achter de rug.  Een aanzienlijk deel van deze personen heeft zich thuis, op school of op het werk vaak onbegrepen, ‘anders’ of ‘verkeerd’ gevoeld. In reactie hierop hebben zij tevergeefs geprobeerd zich aan te passen, wat vaak nog voor meer onvrede, somberheid of angst heeft gezorgd. Of zij zijn in verzet gegaan, wat met name problemen met de omgeving oproept.

Bij dit onderzoek worden persoonlijkheidstests gecombineerd met de afname van een IQ-test om zicht te krijgen op de sterke en zwakke kanten van de persoon met als doel het functioneren op school, werk of in relaties te verbeteren.

Deze onderzoeksvorm is tevens geschikt voor personen die zich afvragen of hun gedrag vooral samenhangt met (mogelijke) hoogbegaafdheid, of dat dit gedrag (mede) andere oorzaken heeft (zoals een bepaalde karaktergeneigdheid of psychische klachten) die niet direct in verband staan met hoogbegaafdheid.

Werkwijze. Het Persoonlijkheidsonderzoek in het kader van Hoogbegaafdheid bestaat uit:

  • intake van 30 minuten per telefoon of Skype (kosteloos). Je kunt binnen 3 weken terecht voor een eerste afspraak;
  • 3 wekelijkse, individuele sessies van 1,5 uur met afname van diverse wetenschappelijk en klinisch valide tests op geleide van de specifieke vraagstelling (waaronder een officiële, genormeerde en wetenschappelijk geaccepteerde IQ-test);
  • nabespreking van 1,5 uur;
  • individuele, zeer uitgebreide schriftelijke rapportage over en uitleg van de resultaten.

Ter introductie WHITEBOARD SESSIE nu voor 150,-