ATRIUM assessments en IQ-test inclusief rapportage en uitleg door specialist in hoogbegaafdheid. Personen die pas in de volwassenheid ontdekken dat zij hoogbegaafd zijn hebben niet altijd een eenvoudig leven achter de rug.  Een aanzienlijk deel van deze personen heeft zich thuis, op school of op het werk vaak onbegrepen, ‘anders’ of ‘verkeerd’ gevoeld. In reactie hierop hebben zij tevergeefs geprobeerd zich aan te passen, wat vaak nog voor meer onvrede, somberheid of angst heeft gezorgd. Of zij zijn in verzet gegaan, wat met name problemen met de omgeving oproept.

Dit assessment is tevens geschikt voor personen die zich afvragen of hun gedrag vooral samenhangt met (mogelijke) hoogbegaafdheid, of dat dit gedrag (mede) andere oorzaken heeft (zoals een bepaalde karaktergeneigdheid) die niet direct in verband staan met hoogbegaafdheid. Enerzijds geeft dit assessment inzicht in de eigen persoonlijkheid en anderzijds in hoe je opereert in de werkomgeving.

Werkwijze. Het assessment in het kader van Hoogbegaafdheid bestaat uit:

  • intake van 30 minuten per telefoon of online
  • assessment en IQ-test
  • nabespreking van 1,5 uur
  • rapportage