Leiderschapsprogramma

Het ATRIUM LeiderschapsProgramma voor hoogegaafden en hoogopgeleiden geeft inzicht in leiderschap, ondernemerschap en eigenaarschap en de bijbehorende vormen van communicatie (theorie èn praktijk). Dit programma sluit naadloos aan op de leiderschapsontwikkeling van de deelnemer door veel ruimte te bieden aan eigen inbreng en persoonlijke ontwikkeling.

Het ATRIUM LeiderschapsProgramma is een combinatie van masterclasses, coaching, supervisie en inbreng van eigen casestudies. Naast de theorie is er aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, zodat het geleerde direct in de praktijk toegepast kan worden. Theorie, praktijk en zelf aan de slag.

Het ATRIUM LeiderschapsProgramma begint met een intakegesprek om specifieke en individuele leerdoelen te identificeren. Hierna volgt een serie van 8 maandelijkse bijeenkomsten met ieder maand een ander thema. Tussendoor zijn er individuele en groepsopdrachten. Daarnaast kunnen 2 coachsessies voor verdere persoonlijke ontwikkeling vrij worden ingezet tijdens de duur van het programma. Gedurende het programma is er tevens ondersteuning via e-coaching, zodat het geleerde in de praktijk 24/7 kan worden ondersteund. Het programma sluit af met de evaluatie, in de vorm van een 3-gesprek.

Leerlijn van het programma. Langs de U-Theorie van Otto Scharmer, professor aan Harvard University. Deel 1, persoonlijk leiderschap (een kijkje naar binnen), deel 2, het team en leiderschap (groepsdynamieken), deel 3, toekomst en leiderschap (loslaten, spelen, vertrouwen op je team; wat vergt dat van jou?).