Abrona
Achmea
Algemeen Dagblad
AMC
AON Hewitt
APM Terminals Rotterdam (preferred supplier)
AVANS Hogeschool
CIZ Amsterdam
Centraal Plan Bureau, CPB
Daaf Geluk School (Autisme)
Financial Assets
Gemeente Utrecht
Gertrudis College
ING Pensioenfonds
Instituut voor Hoogbegaafdheid Volwassenen
ISVW Leusden
Koers Groep
Leo Kannerhuis
Marlboro Music Festival
Mentrum Amsterdam
Mercer
Ministerie van Binnenlandse Zaken
Ministerie van Justitie
Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, NBA
OCé-Technologies
Omroep HUMAN
Ordina
Ons Middelbaar Onderwijs-groep
Particulieren
Pauwert Architectuur
Philips Pensioenfonds
Pfizer (preferred supplier)
Pieter Baan Centrum
Rabobank
RINO Groep Utrecht
Royal Haskoning DHV
TU/Delft
Utrecht Medisch Centrum, UMC
Universiteit van Amsterdam
Universiteit Leiden, Honours Academy
Universiteit Utrecht, Willem Pompe Instituut
Van Noordenne Wapeningsstaal
Van Oord Ship Management
ViVa Zorggroep Heemskerk
WALA Nederland

Ter introductie WHITEBOARD SESSIE nu voor 150,-