Masterclass Effectieve Communicatie

ATRIUM masterclass Effectieve Communicatie voor Hoogopgeleiden en Hoogbegaafden. Niet iedere hoogbegaafde is hoogopgeleid, en niet iedere hoogopgeleide is hoogbegaafd. Toch hebben beide groepen iets gemeen: ze verzinnen vaak goede ideeën, creatieve invallen en innovatieve oplossingen, maar slagen er minder goed in die binnen een team aan de man te brengen. Omdat ze te snel willen gaan, weinig boodschap hebben aan formaliteiten, inhoud belangrijker vinden dan procedures, of sociaal minder makkelijk aansluiting maken.

In deze training leer je je bijzondere bijdrage op zo’n manier te brengen dat ernaar geluisterd wordt.  Steeds vaker wordt gewerkt met Lean (Continious Improvement), in Scrum-tams of met Agile. Hierbij is effectief communiceren een ‘must’.

Werkwijze. De training die bestaat uit 3 dagdelen. In ieder dagdeel staat een ander deel van Effectief Communiceren centraal: (1) je eigen inbreng & houding, (2) groepsdynamieken van systemen (belangenmobiel/perpetuum mobilé) en (3) hoe breng je het in de praktijk (zelf aan de slag, zowel oefenen als je eigen casus inbrengen).

De training kan ook worden vormgegeven als een individueel coachingstraject van 5 sessies van 2 uur. Binnen het individuele traject is er veel ruimte voor aandacht voor jou en inbreng van je eigen ervaringen. Je leert over groepsdynamieken en het machtsspel van systemen, maar ook vooral door te doen. Online ondersteuning tussen de coachsessies door garandeert dat je volop in de praktijk kunt oefenen met een steuntje in de rug.