ATRIUM Intelligentieonderzoek
Intelligentieonderzoek is de enige manier om hoogbegaafdheid op wetenschappelijk verantwoorde wijze vast te stellen. Het niveau van intellectueel functioneren is voor het begrijpen van iemands gedrag op school, werk of in relaties bij buitengewoon lage òf hoge scores vaak net zo essentieel als kennis van het karakter van de persoon. Read more.

ATRIUM De Myers Briggs Type Indicator (MBTI)
De MBTI geeft inzicht in persoonlijke voorkeuren, motivatie en natuurlijke kwaliteiten. De MBTI geeft daarnaast inzicht in uw valkuilen en hoe u uzelf kunt ontwikkelen om persoonlijke doelen te stellen en te behalen..  Read more.

ATRIUM Assessment in het kader van Hoogbegaafdheid
Enerzijds geeft dit assessment inzicht in de eigen persoonlijkheid en anderzijds in hoe je opereert in de werkomgeving. Read more.

ATRIUM Aanmelding MENSA
Wie bij het intelligentieonderzoek een totaalscore behaalt die binnen of boven het 98e percentiel valt, kan automatisch lid worden van de internationale vereniging voor hoogbegaafden, Mensa. Je hoeft dan niet meer de toelatingstest van Mensa te doen. Read more.