Intelligentieonderzoek
Intelligentieonderzoek is de enige manier om hoogbegaafdheid op wetenschappelijk verantwoorde wijze vast te stellen. Het niveau van intellectueel functioneren is voor het begrijpen van iemands gedrag op school, werk of in relaties bij buitengewoon lage òf hoge scores vaak net zo essentieel als kennis van het karakter van de persoon. Read more.

De Myers Briggs Type Indicator (MBTI)
De MBTI geeft inzicht in persoonlijke voorkeuren, motivatie en natuurlijke kwaliteiten. De MBTI geeft daarnaast inzicht in uw valkuilen en hoe u uzelf kunt ontwikkelen om persoonlijke doelen te stellen en te behalen..  Read more.

Persoonlijkheidsonderzoek in het kader van Hoogbegaafdheid
Personen die pas in de volwassenheid ontdekken dat zij hoogbegaafd zijn hebben niet altijd een eenvoudig leven achter de rug.  Een aanzienlijk deel van deze personen heeft zich thuis, op school of op het werk vaak onbegrepen, ‘anders’ of ‘verkeerd’ gevoeld. Read more.

Aanvullend gesprek met partner of werkgever
Aanvullend gesprek met partner of werkgever, hulpverlener of school. Wij spreken met relevante derden en betrekken hun gegevens met jouw toestemming bij de diagnostiek en het advies.  Een gesprek met partner, werkgever, hulpverlener of school kan ook worden ingezet om de testresultaten naar deze relevante derden te communiceren. Read more.

Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO)
Het Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO) is het meest uitgebreide diagnostische onderzoek. TPO is geschikt voor mensen die verschillende vragen hebben over hun functioneren en die bereid zijn hier binnen meerdere intensieve sessies aan de hand van testonderzoek zelf een antwoord op te vinden.  Read more.

Aanmelding MENSA
Wie bij het intelligentieonderzoek een totaalscore behaalt die binnen of boven het 98e percentiel valt, kan automatisch lid worden van de internationale vereniging voor hoogbegaafden, Mensa. Je hoeft dan niet meer de toelatingstest van Mensa te doen. Read more.

 

 

Ter introductie WHITEBOARD SESSIE nu voor 150,-