Het Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO) is het meest uitgebreide diagnostische onderzoek. TPO is geschikt voor mensen die verschillende vragen hebben over hun functioneren en die bereid zijn hier binnen meerdere intensieve sessies aan de hand van testonderzoek zelf een antwoord op te vinden.

TPO is bij uitstek geschikt voor personen die binnen een niet-hiërarchisch samenwerkingsmodel hun unieke levensvragen willen onderzoeken. Hierbij valt te denken aan zeer persoonlijke vragen, zoals:

– wat maakt dat ik vaak ontevredenheid ervaar?

– hoe komt het dat ik vaak het gevoel heb in de verkeerde film te leven?

– waarom bruis ik niet meer zoals vroeger?

In het TPO wordt tests (waaronder een IQ-test, indien gewenst) ingezet naar gelang de mate deze een antwoord kunnen verschaffen op de specifieke vragen van de persoon. In het TPO wordt expliciet gebruik gemaakt van technieken uit psychologische behandelmethodieken die de nadruk leggen op gezondheid, autonomie en creativiteit, en die de creativiteit en niet-rationele capaciteiten van de persoon aanspreken.

Werkwijze. Het TPO-traject bestaat uit:

  • intake van 30 minuten per telefoon of Skype (kosteloos). Je kunt binnen 3 weken terecht voor een eerste afspraak;
  • 5 wekelijkse, individuele sessies van 3 uur met afname van diverse wetenschappelijk en klinisch valide tests op geleide van de specifieke vraagstelling (waaronder een IQ-test, indien gewenst);
  • voor- en nabespreking van 1,5 uur;
  • individuele, zeer uitgebreide schriftelijke rapportage over en uitleg van de resultaten;
  • follow-up van 1 uur.

Ter introductie WHITEBOARD SESSIE nu voor 150,-